IP传奇,长久人气最火传奇,长期稳定传奇,古惑仔传奇,传奇万能登陆器
 

客服QQ微信:9742685

 

 
 
服务器名 服务器IP 开区时间 版本类型 版本类型 攻城奖励
尸王大殿 49.234.13.222 新区刚开 PK区 PK区
天涯网络 122.51.55.63 老区 PK区 PK区
PK老区 122.51.55.63 端口7001 PK区 PK区
王者之路 10月2号中午11点 10月2号中午11点 PK区 PK区
--------------- ------------------------ ---------------------- ----------------------- ------------------------ -------------
金山毒霸 122.51.213.58 新区刚开1秒 小头区 小头区 10000元宝
金山毒霸 212.64.15.31 新区刚开1秒 小头区 小头区 10000元宝
小头老区 122.51.213.58 端口7001 小头区 小头区 10000元宝
中原 27号晚上9点10分 27号晚上9点10分 小头区 小头区 10000元宝
--------------- ------------------------ ---------------------- ----------------------- ------------------------ -------------
新版65535 121.4.189.66 新区刚开1秒 新版区 新版区 10000元宝
新版65535 49.234.238.210 新区刚开1秒 新版区 新版区 10000元宝
新版老区 121.4.189.66 端口7001 新版区 新版区 10000元宝
新版龙霸天下 29号晚上9点10分 29号晚上9点10分 新版区 新版区 10000元宝
--------------- ------------------------ ---------------------- ----------------------- ------------------------ -------------
暗之魔龙教主 1.15.64.5 176新区 176新区 176新区
大树妖 30号早上10点 30号早上10点 176新区 176新区
富甲天下 49.235.76.80 176老区 176老区 176老区
脱机封大小号 帐号密码复杂一点   合区后帐号重复的 后面加A B C AA BB CC 以此类推 帐号满了最后位该A
 
 
精品图片
精品图片